پاسخ: گرمای بیش از حد سرور – سنسور 31 – کنترلر HD

معما حل شد! اقلام موجود در تصویر اول را در داخل کیس گشاد یافتم. من در ابتدا متوجه شل بودن هیت سینک نشدم، زیرا دقیقاً در همان جایی که باید باشد قرار داشت، اما وقتی کابل های شبکه را از پشت جدا می کردم، متوجه حرکتی شدم. آن هیت سینک در بالای کنترلر SAS یکپارچه در تصویر دوم قرار دارد. پایه های پلاستیکی که سینک حرارتی را در جای خود نگه می دارند به دو قسمت تقسیم شده اند. من یک فنر پیدا کردم که پایه های پلاستیکی داخل کیس را محصور کرده بود، اما دومی را پیدا نکردم. در تصویر دوم می توانید پست هایی را که برداشته شده اند مشاهده کنید.

قطعات سستقطعات سستجایی که قطعات باید باشندجایی که قطعات باید باشند

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-overheating-sensor-31-hd-controller/m-p/7190874#M182081