پاسخ: گره نام میزبان زمانی تغییر می کند که یک بسته شکست در آن گره در حال اجرا باشد

دریافته‌ام که اسکریپت Startup ServiceGuard Cluster قبل از اینکه NetworkManager نام میزبان را روی sg-lnx-node1.plds.es یا sg-lnx-node2.plds.es تنظیم کند اجرا می‌شود. بنابراین سرویس از کار می افتد و به همین دلیل است که باید cmproxy را مجدداً به صورت دستی راه اندازی کنم و سپس دستور cmruncl را اجرا کنم. در حال حاضر اسکریپت راه اندازی خوشه SG، نام میزبان “localhost.localdomain” است.

آیا می توان اسکریپت SG Cluster Startup را بعد از اینکه NetworkManager نام میزبان صحیح را تنظیم کرد اجرا کرد؟ یا شامل یک تاخیر 20 ثانیه است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/serviceguard/hostname-node-changes-when-a-failover-package-is-running-in-that/m-p/7185348#M2374