پاسخ: گزارش های فعالیت

سلام،

من از هیچ راهی برای انجام این کار از رابط کاربری گرافیکی اطلاع ندارم.

اگر کمی به کدنویسی علاقه دارید، من معتقدم که امکان دریافت آن از REST API وجود دارد.

مرجع API برای OneView 61.:
https://echlibrary.hpe.com/docs/enterprise/servers/oneview6.1/cic-api/en/index.html

من معتقدم که گزارش فعالیت، گزارش “وظایف” است:
https://techlibrary.hpe.com/docs/enterprise/servers/oneview6.1/cic-api/en/index.html#rest/tasks

اگر API ها مورد نظر شما نیستند، شاید شخص دیگری راه بهتری را بداند.

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/activity-logs/m-p/7181952#M7900