پاسخ: گسترش HDD Raid 5

می‌توانید این مراحل را دنبال کنید تا رید HDD 5 را از این طریق گسترش دهید. اول از همه بر روی جلد RAID 5 کلیک راست کرده و “Resize/Move” را انتخاب کنید.
دستگیره سمت راست RAID 5 را بکشید تا فضای تخصیص نیافته به حجم اضافه شود و برای تأیید روی «OK» کلیک کنید. روی “Execute Operation” کلیک کنید و روی “Apply” کلیک کنید. ممکن است این برای شما کار کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/expand-hdd-raid-5/m-p/7180314#M17923