پاسخ: گواهی CA با نام مستعار …… منقضی شده است

سلام تیم

من نیز با همین مشکل در infra ما روبرو هستم، لطفاً مراحل تولید گواهی جدید را به اشتراک بگذارید
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ca-certificate-with-alias-name-is-expired/m-p/7183532#M7957