پاسخ: یادداشت‌های انتشار برای 6.1.1.200-1020304-opt

می توانید لینکی را برای من بفرستید که در آن یادداشت های انتشار را برای به روز رسانی 6.1.1.200-1020304 ببینم، نه 6.1.1.200 بلکه اصلاحات واقعی آخرین نسخه 6.1.1.200-1020304 را ببینم. پیوندی که ارائه کردید فقط اطلاعات مربوط به 6.1.1.200 را نشان می دهد نه آنچه را که در به روز رسانی “1020304” رفع کرده اند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/release-notes-for-6-1-1-200-1020304-opt/m-p/7186934#M734