پاسخ: یو پی اس HPE R/T3000 G5 برای مدت کوتاهی به طور تصادفی از ابزار به باتری می چرخد

از پاسخ و پیشنهادات مفید شما بسیار سپاسگزارم هر دو مشارکت کنندگان

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-r-t3000-g5-ups-keeps-flicking-from-utility-to-battery/m-p/7188674#M18613