پاسخ: 2 سیستم تخریب شده در DL380 Gen9

هفته ها

آلن فورمانسکی
مدیر مدیریت محصول
فورت لادردیل، فلوریدا
T 561-336-0970
O 954-689-1230

<>
www.citrix.com


منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/2-degraded-systems-on-dl380-gen9/m-p/7185316#M181086