پاسخ: 315583: خطا: virPidFileAcquirePath:422: دریافت فایل pid ‘/var/run/libvi ناموفق بود

خیلی ممنون!

من همان فرآیند PID را با استفاده از “pgrep libvortd” دارم، با این حال، هنوز هم تقریباً هر روز این خطا رخ می دهد، آیا ممکن است به دلیل اشکال Libvird باشد یا برای مثال: libvirt یک خواب کوتاه مدت؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/virtualization/315583-error-virpidfileacquirepath-422-failed-to-acquire-pid/m-p/7178646#M6415