پاسخ: 366T – امکان ارتقاء سیستم عامل تحت لینوکس وجود ندارد (1.27.30)

سلام،


ما این نسخه را روی سرور آزمایشگاه خود نصب کرده ایم که بدون هیچ مشکلی به خوبی کار می کند.
سیستم عامل من در سرور آزمایشگاه RHEL بود. همانطور که @Vinky_99 گفت، ممکن است وابستگی هایی وجود داشته باشد زیرا شما از طعم متفاوت یا توزیع لینوکس استفاده می کنید.
وابستگی ها را بررسی کنید یا نسخه های دیگر را امتحان کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/366t-unable-to-upgrade-firmware-under-linux-1-27-30/m-p/7187617#M18537