پاسخ: 3PAR 8200 به عنوان درایو دیسک با سرور متصل شوید

سلام ،

اتصال هاست و 3PAR ساده است. در واقع به هیچ نرم افزار اضافی نیاز ندارد.

لطفاً بررسی کنید که آیا این نسخه ی نمایشی سریع برای شما مفید خواهد بود –https://www.youtube.com/watch?v=L37OJDUqDEs

قبل از این، باید فضای ذخیره سازی را از سمت میزبان قابل کشف کنید.

اگر هنوز به کمک نیاز دارید به من اطلاع دهید.

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8200-connect-with-server-as-a-disk-drive/m-p/7176344#M8048