پاسخ: 3PAR 8200 و دیسک های جدیدسلام ،

همانطور که قبلا ذکر کردم، اینجا نیازی به آهنگسازی نیست. من می بینم که دیسک های 0-5 در مقایسه با 6-11 کمی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. تا 5% اختلاف استفاده طبیعی است. که مشکلی نیست

اگر همچنان به دنبال توزیع برابر داده ها هستید، می توانید tunesys را در سطح CPG اجرا کنید. فرمان خواهد بودtunesys -cpg

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8200-and-new-disks/m-p/7178063#M8146