پاسخ: 764628-B21 – شماره قطعات کابل کشی و backplane؟برای دیدن مدارک الان باید امضا کنید.. اما به نظر می رسد یکی موجود نیست.

 

من به قطعات موج سوار نگاه کردم و قفس با کابل خراب نیست
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/764628-b21-cabling-and-backplane-part-numbers/m-p/7207271#M19488