پاسخ: 764628-B21 – شماره قطعات کابل کشی و backplane؟سلام، من می خواستم شما را جستجو کنم اما به نظر می رسد صفحه وب لیست گزینه ها فقط برای استفاده داخلی ساخته شده است (همانطور برای DL380 gen9)
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/764628-b21-cabling-and-backplane-part-numbers/m-p/7207255#M19487