پاسخ: dHCI Virtual Array

سلام نیک و جاستین

لطفا برای اشتراک گذاری لینک کمک کنید؟

من نمی توانم وارد stack-setup شوم.

من سعی می کنم در انجمن جستجو کنم اما پیدا نمی کنم.

با تشکر

با احترام،

پراستیو
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/dhci-virtual-array/m-p/7186453#M3178