پاسخ: DL-380 Gen 10 3 طرفداران همیشه با سرعت 94% کار می کنند

این راه هم به من کمک می کند. من همچنین چند بار از PSU خارج می شوم و پس از روشن کردن سرور به طور عادی دوباره وصل می شوم

اما، من چند سوال دارم:

– چرا این اتفاق می افتد؟

– ممکنه دوباره تکرار بشه؟

– آیا راه حل پایدار دیگری وجود دارد؟

ممنون از پاسخ ها…

با بهترین درودها

حبیبولکون بخشیلوف

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/DL-380-Gen-10-3-Fans-always-running-at-94-Speed/m-p/7173992#M179025