پاسخ: DL360e G8 – شماره قطعه برد سیستم 684956-001 در مقابل 647400-001سلام،
لطفا شماره سریال سرور را ارائه دهید. علاوه بر این، یک مورد پشتیبانی با HPE را در نظر بگیرید تا به آنها اجازه دهید گزارش های AHS سرور را بررسی کنند و به شما در تعیین شماره قطعه صحیح کمک کنند.

با احترام
HPE
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl360e-g8-system-board-part-number-684956-001-vs-647400-001/m-p/7207298#M185586