پاسخ: DL360G10 / ILO5 v2.68 / منوی شبکه در تنظیمات دسترسی امنیتی وجود ندارد

با درود!

لطفاً یک مورد پشتیبانی را برای بررسی بیشتر وارد کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl360g10-ilo5-v2-68-network-menu-missing-in-security-access/m-p/7182581#M180607