پاسخ: DL360Gen9 : x64 Exception Type 0D – استثنای حفاظت عمومی


نوشت:

سلام،

دو چیز وجود دارد که می توانید امتحان کنید:

به روز رسانی سیستم عامل iLO در داخل رابط iLO.

سعی کنید فعال/غیرفعال کنید بوت بهینه شده UEFI.

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده


سلام،

به روز رسانی سیستم عامل iLO و سیستم عامل رام سیستم مشکل را حل نکرد.

نحوه فعال/غیرفعال کردن بوت بهینه شده UEFI در صورت وجود استثنا در سیستم اولیه سازی اولیه؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl360gen9-x64-exception-type-0d-general-protection-exception/m-p/7176475#M179558