پاسخ: DL380 Gen 9 تمام پورت‌های کارت داخلی و کارت NIC از بین رفته است

NIC ML150 Gen 9 پس از راه اندازی مجدد عادی ناگهان از بین رفت. من فردا یک NIC PCIe را امتحان می‌کنم تا ببینم آیا شبکه را پشتیبان می‌آورد یا خیر. یک HPE FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T فقط برای اینکه بفهمید با مدل‌های DL سازگار است و حتی در مدل‌های ML شناسایی نمی‌شود، خریدم. همون مارکه خوب HP
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380-gen-9-all-on-board-amp-nic-card-ports-dead/m-p/7184830#M180993