پاسخ: DL380 Gen9 قادر به بوت شدن در بایوس نیست

مشکل در نهایت یک کارت SAS پشتیبانی نشده بود – ظاهراً کارت های LSI با سیستم های HPE سازگار نیستند؟

من یک کارت آرایه هوشمند گرفتم و اکنون می توانم به بایوس دسترسی داشته باشم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380-gen9-unable-to-boot-into-bios/m-p/7185151#M181049