پاسخ: DL380G9 با کنترلر Smart Array P440ar و Hpe 724864-B21 + NVMe SSD

سلام ایم گروت،

بله، DL380 Gen9 از قفس درایو 2 bay پشتیبانی می کند (به این مراجعه کنید).
طبق درک من، دیسک های NVMeتوسط کنترلرهای RAID سخت افزاری (مانند سری P و H) پشتیبانی نمی شود. بنابراین کنترلر Smart Array P440ar در ایجاد RAID با استفاده از دیسک های NVMe به ما کمک نمی کند.
فقط در سطح سیستم عامل می توانید نرم افزار RAID را در سطح سیستم عامل ایجاد کنید.

به این مراجعه کنید:
https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ssd-nvme-is-not-supported-for-raid/td-p/7003953#.Y5a4f3ZByMo

با احترام،
شیوا_جی آر
لطفا به عنوان علامت بزنید “راه حل پذیرفته شده” اگر پست من جواب داد من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380g9-with-a-smart-array-p440ar-controller-and-hpe-724864-b21/m-p/7179179#M180006