پاسخ: [ENG/FR] نحوه فعال/نصب Redfish و SNMPV3 در HPE ILO با خط فرمان (با درود!

به لینک وب زیر مراجعه کنید:

https://servermanagementportal.ext.hpe.com/docs/redfishservices/ilos/supplementdocuments/snmp/#snmpv3-settings

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/eng-fr-how-to-enable-install-redfish-and-snmpv3-on-hpe-ilo-with/m-p/7201992#M9932