پاسخ: EOSL برای محصولات HPE

من هم دقیقا همین مشکل را دارم. کسی پیشنهادی داره؟ این بی سر و صدا یک مسئله رایج است
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/eosl-for-hpe-products/m-p/7174594#M17435