پاسخ: ESXi 8.0 در DL380 G10 Plus (MR416i-P): چگونه کنترلر Raid را مدیریت کنیم!

متاسفانه، تنها نرم افزار کار می کندStorCli، بقیه به درستی کار نمی کنند …
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/esxi-8-0-on-dl380-g10-plus-mr416i-p-how-to-manage-raid-controler/m-p/7177496#M179724