پاسخ: Hp dl 380 g6 بدون پست

سلام، آیا می توانم بایوس را از طریق ilo با عبور از درایو usb بوت کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-dl-380-g6-no-post/m-p/7176275#M179501