پاسخ: HP DL360 G7 بعد از پست خراب می شود

درست است، اما اگر iLO در دسترس نباشد، و سرور قبل از اینکه بتوانم وارد بایوس شوم یا هر چیزی را بوت کنم، خاموش می شود، چگونه می توانم سیستم عامل را reflash کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hp-dl360-g7-crashes-after-post/m-p/7174872#M17450