پاسخ: HP DL360 Gen7 RAID و Esxiسلام،

کنترلر HPE Smart Array P410i تنها به عنوان یک آرایه هوشمند یا حالت HBA در یک زمان و هر شخصیتی برای همه رابط ها عمل می کند.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-dl360-gen7-raid-and-esxi/m-p/7201006#M184205