پاسخ: HP Nimble – الگوریتم های تبادل کلید ضعیف SSH فعال شده است@Mahesh202 سلام ماهش

از شما متشکرم، اما من هنوز نمی‌دانم چرا HP Nimble با sha256 به دلیل فعال بودن الگوریتم‌های تبادل کلید ضعیف SSH در حین اسکن آسیب‌پذیری، پرچم‌گذاری می‌شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/hp-nimble-ssh-weak-key-exchange-algorithms-enabled/m-p/7200491#M876