پاسخ: HP Service Pack برای ProLiant 2013.09.0 (B)

منظورم این است که… ممنون (من حدس می زنم)، اگرچه به نظر می رسد که شما موضوع را دنبال نمی کنید.

 

اگرچه ما اعتبار داریم و می‌توانیم برای سرورهای جدیدتر من (هنوز تحت قرارداد) وارد شده و دانلود کنیم، اما برای سرورهای قدیمی (خارج از قرارداد) آنها از شما درخواست می‌کنند تا برای دانلود نرم‌افزار یک قرارداد خدمات بخرید و با این حال، راهی برای خرید وجود ندارد. قرارداد خدمات برای سرور 10 ساله همانطور که هستند (دیگر پشتیبانی نمی شود)

 

error.jpg
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-service-pack-for-proliant-2013-09-0-b/m-p/7190307#M181942