پاسخ: HP Service Pack برای ProLiant 2013.09.0 (B)

آرشیو ما از HP SPP های خوب قدیمی:

SPP_2012.01.0
SPP_2012.10.0
SPP_2015.06.0
SPP_2015.10.0
SPP_2016.10.0
SPP_2017.07.1

اگر هر یک از موارد بالا کمک می کند لطفا به من اطلاع دهید.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-service-pack-for-proliant-2013-09-0-b/m-p/7190149#M181897