پاسخ: HP UX11.11 نمی تواند هسته را کامپایل کند

من نمی دانم چه چیزی را دانلود کرده اید. اگر مجموعه DVD را که مجموعه نصب HP-UX است دانلود کرده اید، پس از ایجاد DVD از ISO، باید بتوانید از DVD 1 بوت کنید.

 

در مورد پشتیبان گیری شما، من نمی دانم که شما می توانید کارهای زیادی انجام دهید. به نظر می رسد که نوار خراب است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/System-Administration/HP-UX11-11-cannot-compile-kernel/m-p/7173192#M491748