پاسخ: HPE 3PAR فهرست محتویات (TOC) به حد نصاب رسیده است

سعی کنید یک چرخه برق انجام دهید این را دریافت کردم:

getSysData: docli -C -D -I10.70.92.55 -V3.2.2.612 -S1635815 SERIALNO=1635815 نشان دهنده خرابی است خطا: سرور کش منتظر است تا مدیر سیستم گزارش پیکربندی و وضعیت سیستم را به پایان برساند. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.
SP0001635815
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/hpe-3par-table-of-contents-toc-quorum-not-reached/m-p/7176982#M8081