پاسخ: HPE DL360 Gen9 – رام سیستم پیدا نشد


متأسفانه من دقیقاً همان رفتار را با SW1، 5 و 6 دارم (همه چیز دیگر خاموش است)


منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-dl360-gen9-will-not-boot-no-vga-ilo-pre-boot-console-works/m-p/7185943#M18326