پاسخ: HPE DL380 Gen 9 2 هارد دیسک اضافی را به آرایه موجود اضافه می کند

همانطور که در پست خود اشاره کردم، من فقط گزینه “حرکت درایو(ها) – جایگزینی یک یا چند درایو در آرایه با درایوهای هم نوع” را می بینم. من گزینه افزودن درایوها را نمی بینم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-dl380-gen-9-add-2-additional-hard-disks-into-an-existing/m-p/7181341#M180355