پاسخ: HPE DL380 Gen 9 2 هارد دیسک اضافی را به آرایه موجود اضافه می کند

سلام لطفا این را بررسی کنید:

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sf000052332en_us&docLocale=en_US

که باید آن را انجام دهد.

با احترام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-dl380-gen-9-add-2-additional-hard-disks-into-an-existing/m-p/7181336#M180354