پاسخ: HPE MSA 2060 FC در حال افزودن دیسک جدید

من با همین مسئله مواجه بوده ام. من هم خریدمHPE 765451-002هارد دیسک شما باید سیستم خود را خاموش کنید و درایو جدید را در سرور خود نصب کنید و سپس اطلاعات را در درایو جدید انتقال دهید. اگر فضای کافی در هارد دیسک قدیمی خود ندارید، ممکن است کمی طول بکشد. تقریباً 1+ ساعت طول کشید تا اطلاعات مهمم را در درایو جدید منتقل کنم و اکنون عالی کار می کند.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/hpe-msa-2060-fc-adding-new-diska/m-p/7179547#M16101