پاسخ: HPE MSL4048 9B 3B (شکست رباتیک)

این مشکل به طور اتفاقی زمانی رخ داد که رسانه جایگزین شد. بیرون کشیدن مجلات برای جایگزینی رسانه ها باید چیزی را در مسیر روبات ها از بین برده باشد. مجله‌ها را بیرون می‌کشیدم و بررسی می‌کردم که لوله‌های نور هنوز سالم هستند و یکی از آنها نیفتاده است. در حالی که مجلات هنوز منتشر می شوند، من به دنبال چیزی می گردم که در مسیر روبات ها افتاد. اطمینان حاصل کنید که کتابخانه روی ریل قرار دارد و هیچ چیز بالای کتابخانه قرار ندارد زیرا می‌تواند باعث خمیدگی بالای آن شود و باعث این خرابی شود. اگر برای دیدن زباله ها مشکل داشتید، درایوها نیز می توانند بیرون کشیده شوند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/hpe-msl4048-9b-3b-robotic-failure/m-p/7189673#M57585