پاسخ: HPE Nimble با ویندوز 10

همانطور که گفته شد، استفاده از سرویس گیرنده ویندوز ایده خوبی نیست زیرا جزء MPIO را ندارد.

فقط در مورد چند مسیری، اما صرفاً در مورد اتصال، صرفاً یک شبیه‌سازی سریع روی Win10 انجام دادم و توانستم حجم آرایه را روی iSCSI متصل کنم.

آیا بررسی کرده اید که آیا تمام ورودی های “iSCSI initiator” و همچنین انتساب میزبان درست هستند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/hpe-nimble-with-windows-10/m-p/7180654#M3142