پاسخ: HPE Nimble HF20 LUN خراب استسلام amir977

می‌توانم از شما درخواست کنم که با استفاده از گزینه کلون، بازیابی را از عکس‌های فوری Nimble امتحان کنید، لطفاً به URL زیر مراجعه کنید. https://infosight.hpe.com/InfoSight/media/kb/active/pubs_KB-000001_Recovering_VMware_VMs.pdf

امیدوارم این کمک کند.!!

با احترام
ماهش
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/hpe-nimble-hf20-lun-corrupted/m-p/7201163#M884