پاسخ: HPE OneView Advanced بدون سرور iLO نیاز به مجوز داردسلام،

من مطمئن نیستم که کجا می خوانید یک مجوز iLO ثبت شده، می تواند به مجوز OV تبدیل شود. در یک نقطه برخی SKUهای ارتقاء یافته وجود داشت، مطمئن نیستم که هنوز در دسترس هستند یا خیر، اما همچنان منجر به مجوز OV مناسب می شوند. سرورهای OneView به مجوز OneView نیاز دارند و مجوز iLO مستقل این امکان را فراهم نمی کند.

از آنجایی که نشان می‌دهید از قبل یک مجوز iLO Advanced دارید، باید مجوزهای OV را برای مدیریت هر سرور در دستگاه خریداری کنید. لینک اول انواع مجوزهای OV برای سرورها را مورد بحث قرار می دهد. و در مورد شما مانند پیام خطا که گفته شد، یک خواهد بود HPE OneView Advanced بدون iLOتایپ کنید زیرا به مجوز iLO نیاز ندارید (دوباره چون قبلاً یک مجوز دارید).
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hpe-oneview-advanced-w-o-ilo-server-needs-license/m-p/7202175#M8789