پاسخ: HPE Oneview Synergy – سخت افزار سرور گم شده در نمایه سرور

اگر هیچ گزینه ای را نشان نمی دهد، چیزی به درستی مقداردهی اولیه یا پاک نشده است. حداقل یک رفرش محیط را انجام دهید، اما احتمالاً هر چیزی که از دست رفته است پاک نخواهد شد. همچنین رابط کاربری اصلی را در قسمت Appliance => Hardware Setup بررسی کنید. اگر مشکلات اولیه در کشف تنظیمات وجود داشت، آن خطاها همچنان باید در آنجا فهرست شوند. اگر راه‌اندازی من بود، با تصویرسازی مجدد آهنگسازان و شروع مجدد اولین راه‌اندازی سخت‌افزار شروع می‌کردم.

شما قرار است برخی از سرورها را در حالت کششی پیشنهاد کنید…

2022-11-22_13-46-08.png
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-oneview-synergy-missing-server-hardware-in-server-profile/m-p/7178128#M1167