پاسخ: HPE Primera Adaptive FlashCache

سلام لدوان

لطفاً برای تمام سؤالات خود در مورد این مشکل با پشتیبانی فنی HPE تماس بگیرید.

با احترام،

ساتیش
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-primera-adaptive-flashcache/m-p/7192093#M493