پاسخ: HPE Primera DNS و تنظیمات زمان

سلام ستایش

من به مدیریت دسترسی ندارم (بدون پینگ حتی مستقیماً متصل شده است) و یا CLI (ssh). آیا می توانم بدانم چگونه می توانم خدمات را بررسی کنم وقتی به هیچکدام دسترسی ندارم؟

 

با احترام،

پوند
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-primera-dns-and-time-settings/m-p/7190640#M448