پاسخ: HPE ProLiant 460c Gen – SAN-Boot

سلام،

می توانید به این اسناد مراجعه کنید و ببینید که آیا آنها مفید هستند یا خیر:

آ. بوت HPE از راهنمای پیکربندی SAN

براهنمای استقرار UEFI برای سرورهای HPE ProLiant Gen10، Proliant Gen10 Plus و HPE Synergy > بوت شدن از FC/FCoE SAN

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-server-blades/hpe-proliant-460c-gen-san-boot/m-p/7177138#M3740