پاسخ: HPE SGLX Enterprise X86 Media و E-LTU

همین الان به من یادآوری شد که یک ویدیوی بسیار آموزنده نیز وجود دارد که در مورد تغییرات مجوز 12.X به 15.X که ممکن است بخواهید مرور کنید، بحث می کند –
منبع: https://community.hpe.com/t5/serviceguard/hpe-sglx-enterprise-x86-media-and-e-ltu/m-p/7186617#M2383