پاسخ: HPE SIM و SCOM 2016

سلامآnna

آیا می توانم تایید کنم کهHP iLO Management Agent نرم افزار مدیریت بدون عامل است؟

متشکرم

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-systems/hpe-sim-and-scom-2016/m-p/7191325#M62664