پاسخ: HPE SimpliVity OmniStack 4.2.0 و Firmware SVTSP-2023_0502 اکنون در دسترس هستند

نسخه کامل رو از کجا دانلود کنم؟

به سلامتی،
پوه لنگ


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-simplivity-omnistack-4-2-0-and-firmware-svtsp-2023-0502-are/m-p/7192613#M4221