پاسخ: HPE Synergy بهترین طراحی برای پیاده سازی راه حل NSX-T VMware

سلام،


 


لطفاً به مقاله زیر فنی وایت مقاله VMware Enterprise PKS و VMware NSX-T در زیرساخت HPE Synergy Composable مراجعه کنید. 


به سلامتی…
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-synergy-best-design-to-implement-nsx-t-vmware-solution/m-p/7186888#M1295