پاسخ: HPEiLOCmdlets 4.0.0.0، Get-HPEiLOHealthSummary خطا در سیستم اوبونتو ایجاد می کند

با درود!


آیا سیستم عامل آخرین نسخه AMS را اجرا می کند؟ همانطور که معتقدم AMS این داده ها را پر می کند، بنابراین باید در سیستم عامل سرور در حال اجرا باشد.


همانطور که اشاره کردید بعد از به روز رسانی نسخه iLO مشکل شروع شد. آیا می توانید تأیید کنید که در کدام نسخه iLO کار می کند؟
آیا فرصتی برای کاهش iLO به نسخه فعال در یکی از سرورها برای آزمایش و بررسی نتایج یافتید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpeilocmdlets-4-0-0-0-get-hpeilohealthsummary-produces-error-on/m-p/7187750#M18547